La nostra obra pot estar afectada per riscos d’origen geològic i geomorfològic. Cal identificar-los correctament