Analitzar correctament el terreny optimitza l’obra i evita possibles problemes posteriors