Anàlisi dels aqüífers de la zona per identificar possibles captacions d’aigua