Analitzar el subsol abans de perforar és possible amb la prospecció geofísica