GEOFÍSICA

La geofísica permet identificar el subsol i aigües subterrànies des de la superfície fins a profunditats molt elevades i mitjançant mètodes indirectes

PROSPECCIÓ GEOFÍSICA DEL TERRENY

Analitzar el subsol abans de perforar és possible amb la prospecció geofísica

IDENTIFICACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES

La resistivitat aparent i real del subsol permet identificar nivells aqüífers i zones amb aigües subterrànies a diferents profunditats

DETECCIÓ DE CAVITATS I SERVEIS ENTERRATS

Mitjançant canvis elevats de la resistivitat del terreny es poden identificar cavitats i serveis enterrats

PATOLOGIES DEL TERRENY

L’alteració del terreny es pot identificar amb una prospecció geofísica

ANÀLISIS AMB GEORADAR

Amb la propagació d’ones d’alta freqüència es poden detectar cavitats, serveis i irregularitats en profunditat i amb detall 2D i 3D

INSPECCIÓ GEOFÍSICA DE POUS

La inspecció geofísica d’un pou de captació d’aigües subterrànies permet definir possibles patologies i trobar la millor solució