RISCOS GEOLÒGICS

La nostra obra pot estar afectada per riscos d’origen geològic i geomorfològic. Cal identificar els riscos geològics existents

ESTUDIS D’INUNDABILITAT

Les avingudes torrencials poden afectar els nostres projectes

Veure vídeo de simulació

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS

La nostra obra pot estar afectada per riscos d’origen geològic i geomorfològic. Cal identificar-los correctament

ESTABILITAT DE TALUSSOS

L’equilibri i estabilitat d’un vessant o talús pot afectar el nostre projecte