TERRENY

El terreny és on es recolzen totes les obres i per tant el seu coneixement és bàsic per determinar el seu comportament abans, durant i després de la seva execució

ESTUDIS GEOTÈCNICS I GEOLOGIA

Analitzar correctament el terreny optimitza l’obra i evita possibles problemes posteriors

SONDEJOS MECÀNICS

Les perforacions del terreny són bàsiques per qualsevol estudi del subsol

EXTRACCIÓ DE MOSTRES DEL SUBSOL

Per analitzar el terreny cal extreure mostres representatives del subsol

ASSAJOS DE PERMEABILITAT

La permeabilitat d’un terreny afecta el nostre projecte (abocaments, filtracions, contaminació,..)

PATOLOGIES DEL TERRENY

Conèixer el terreny evita la presència de patologies que puguin afectar-nos

CARTOGRAFIA GEOLOGICA I GEOTÈCNICA

Definir la distribució dels terrenys i característiques geotècniques ens ajudarà a situar l’obra en els terrenys més aptes